Zespoły szczepowe to jednostki specjalne szczepu zrzeszające harcerzy i harcerki, ze wszystkich drużyn, w celu realizacji określonych działań.

To czy i jakie zespoły są w danym szczepie zależy od komendy i członków środowiska. Często zespoły są kwestią indywidualną, ale można wyróżnić pewne popularne zagadnienia takie jak promocja czy program metodyczny. Każdy zespół jest zarządzany przez osobę mianowaną przez komendanta szczepu, w momencie ustalania przez niego danego zespołu w rozkazie.

Analogiczne zadania są wykonywane często na poziomie drużyny, gdzie tworzenie formalnych jednostek zazwyczaj pozbawione jest sensu, jednak na poziomie szczepowym takie rozwiązania się sprawdzają.

W I Szczepie istnieją trzy zespoły:

Zespół promocji

 • promocja działań szczepu
 • tworzenie materiałów promocyjnych
 • dbanie o dobry wizerunek szczepu

Zespół programowy

 • tworzenie programu
  na dany rok harcerski
 • tworzenie gier i zabaw
  na wydarzeniach organizowanych
  przez szczep
 • organizacja szczepowych bloków
  zajęciowych na obozach i biwakach

Zespół kwatermistrzowski

 • organizacja narzędzi i materiałów
  na wydarzenia szczepu
 • zarządzanie materiałami szczepowymi
 • utrzymywanie dobrego stanu fortu

Kadra zespołów

Zespół
promocji

Zespół
programowy

Zespół
kwatermistrzowski