Fort IIa Thümen w Poznaniu to wyjątkowe dla naszego szczepu miejsce. To właśnie tutaj organizowana jest znaczna część zbiórek i innych wydarzeń takich jak rozpoczęcie i zakończenie roku harcerskiego. Szczep organizuje też różnego rodzaju eventy dla osób z zewnątrz takie jak otwarcia fortu do zwiedzania z przewodnikiem. Szczep również bierze udział w przedstawieniu fortu na Dniach Twierdzy Poznań.

O sprawy związane z fortem dba zastępca komendanta szczepu ds. fortecznych – dh Mateusz Podemski. Jest on aktywnie zaangażowany w propagowaniu wiedzy o forcie (jest głównym przewodnikiem), dba o porządek i częściowo o stan techniczny fortu oraz jego ochronę.

I Szczep oferuje innym środowiskom harcerskim – również tym z innych hufców, chorągwi i organizacji a także innym osobom i społecznościom – skorzystanie z terenu fortu, przeprowadzenie wewnętrznej imprezy np. ogniska. Zapewniamy też oprowadzenie po forcie z przewodnikiem jako osobną atrakcję lub jako część imprezy.

Jeżeli reprezentujesz jakieś środowisko i zorganizować jakieś wydarzenie w Forcie IIa, skontaktuj się z komendantem I Szczepu telefonicznie lub napisz wiadomość na adres e-mail.