I Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych

im. Poznańskich Kryptologów Referatu 4 Biura Szyfrów
Sztabu Głównego WP (1929 – 1943)
.