18 Wildecka Gromada Zuchowa „Nibylandia” im. T. Zawadzkiego „Zośki”

18 Poznańska Drużyna Harcerska męska im. Andrzeja Małkowskiego

27 Poznańska Drużyna Harcerska „HODARI” im. dr Wandy Błeńskiej

18 Poznańska Drużyna Harcerska Wędrownicza „PRETORIA” im. generała Tadeusza Kutrzeby