Komenda I Szczepu DHiZ

Drużyny

18 Wildecka Gromada Zuchowa „Nibylandia”

18 Poznańska Drużyna Harcerska męska

27 Poznańska Drużyna Harcerska „HODARI”

18 Poznańska Drużyna Harcerska wędrownicza „PRETORIA”

Zespoły szczepowe

Zespół
promocji

Zespół
programowy

Zespół
kwatermistrzowski