I Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Poznańskich Kryptologów Referatu 4 Biura Szyfrów Sztabu Głównego WP (1929 – 1943) to szczep Związku Harcerstwa Polskiego, hufca Poznań-Wilda działający na terenie Poznania: na osiedlu Czecha i Rusa oraz w Antoninku.

Streszczona historia szczepu

Historia szczepu sięga roku 1992, kiedy powstała drużyna 18 Poznańska Drużyna Harcerska.

W tym samym roku koedukacyjne 18PDH rozdzieliło się na dwie drużyny: męską i żeńską.
W 2006 roku postanowiono o utworzeniu kilku dodatkowych drużyn, których stworzenie zainicjowali członkowie 18PDHm.

Wraz z utworzeniem trzech drużyn: 27PDH, 18PDHw i 18WGZ stworzono I Szczep.