Jak dołączyć?

Aby dołączyć do szczepu, możesz niezależnie od tego czy jesteś rodzicem, który chce zapisać dziecko, czy osobą niepełnoletnią lub pełnoletnia, która chce dołączyć, możesz zadzwonić do komendanta szczepu, bądź do odpowiedniego drużynowego / odpowiedniej drużynowej w zależności od metodyki.

Poradnik – jak dołączyć

1. Wybierz metodykę

W zależności od wieku, możesz wybrać metodykę:

  • zuchową (6-10 lat),
  • harcerską (10-13 lat),
  • starszoharcerską (13-15 lat)
  • wędrowniczą (od 15 lat)

2. Wybierz drużynę

Na podstawie wybranej metodyki, wybierz drużynę:

  • 18 Wildecka Gromada Zuchowa – metodyka zuchowa
  • 18 Poznańska Drużyna Harcerska męska – metodyka harcerska i starszoharcerska dla chłopców
  • 27 Poznańska Drużyna Harcerska – metodyka harcerska i starszoharcerska dla dziewcząt
  • 18 Poznańska Drużyna Harcerska wędrownicza – metodyka wędrownicza, drużyna koedukacyjna

3. Sprawdź terminy zbiórek lub zadzwoń do drużynowego/drużynowej

Sprawdź termin zbiórek na stronach drużyn lub skontaktuj się z kadrą drużyny.
W przypadku drużyny wędrowniczej, nie ma stałych terminów zbiórek, więc należy skontaktować się z kadrą.

4. Pierwsze zbiórki

Po ustaleniu kiedy i gdzie, wybierz się / zaprowadź dziecko na zbiórkę.

Na pierwsze zbiórki nie musisz wypełniać żadnych formalności.

5. Formalności

Gdy już będziesz zdecydowany o pozostaniu w drużynie / pozostawieniu dziecka w drużynie
będzie trzeba wypełnić parę formalności.

Po zbiórce zapytaj kadrę o dokumenty

lub

Wejdź w zakładkę Dokumenty->przynależność (LINK).

Pobierz i wypełnij:

Dla osób pełnoletnich: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Dla rodziców osób niepełnoletnich: ZGODA NA PRZYNALEŻNOŚĆ

Przynieś kadrze danej drużyny wypełnione formularze.