Kapituła Stopni Wędrowniczych (KSW) I Szczepu DHiZ to jednostka szczepowa w formie zespołu szczepowego, która czuwa nad realizacją prób na stopnie wędrownicze.

Skład Kapituły Stopni Wędrowniczej

  • phm. Monika Kęsy HR – Przewodnicząca KSW
  • hm. Joanna Muszyńska HR
  • phm. Roma Filipiak HR
  • pwd. Justyna Robak HR
  • pwd. Zuzanna Szyszka HO
  • pwd. Zuzanna Wyszomirska HO
  • HO Radosław Lenczewski

Działanie KSW

KSW podczas zebrań analizuje i zatwierdza lub składa uwagi co do projektów prób na stopnie wędrownicze.

Po zaakceptowaniu projektu próby, KSW wnioskuje o otwarcie próby do komendanta I Szczepu DHiZ. Po ukończeniu próby KSW składa wniosek o jej zamknięcie.

Zebrania KSW

Kapituła Stopni Wędrowniczych zbiera się zawsze w ostatni wtorek miesiąca na posiedzeniu przeprowadzanym zdalnie na platformach Intranetowych ZHP.

Składanie wniosków do KSW

Wnioski o otwarcie próby, zmianę zadań itp. należy składać w formie edytowalnej wraz z plikiem PDF z podpisem maksymalnie 5 dni przed posiedzeniem KSW na adres mailowy Przewodniczącej KSW phm. Moniki Kęsy HR: monika.kesy@zhp.pl.

Przewodnicząca KSW

phm. Monika Kęsy HR

Dane Kontaktowe